Registreren & Inschrijven nieuwsbrief Mijn account

Loguit

Meer weergeven

Wij moeten bovengenoemde met een asterisk* aangegeven persoonsgegevens verzamelen om bovengenoemde doelstellingen te bereiken. Anders kan uw contactverzoek niet worden ingewilligd. De overige informatie is optioneel.

Uitsluitend ontvangers die daartoe door Klépierre Management zijn gemachtigd en die verantwoordelijk zijn voor het beheren hebben toegang tot uw gegevens, zoals aangegeven in ons Handboek Bescherming Persoonsgegevens.

Indien u hiermee akkoord gaat (bovenstaand vakje aankruisen), gaat u er tevens mee akkoord dat uw gegevens kunnen worden gecombineerd met andere gegevens die door Klépierre Management over u zijn verzameld, en dat ze mogen worden gebruikt voor het analyseren van uw profiel zodat u gepersonaliseerde berichten en aanbiedingen kunt ontvangen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt voor statistische doeleinden, alsmede voor tevredenheidsonderzoeken.

Uw gegevens zullen door Klépierre Management worden opgeslagen voor de duur van uw abonnement. In het geval van inactiviteit uwerzijds, zullen deze gegevens uiterlijk drie jaar na uw laatste contact met Klépierre Management worden gewist, tenzij wij uw toestemming hebben verkregen om die gegevens gedurende een langere termijn te bewaren.

U hebt recht op inzage, rectificatie, wissing, beperking, overdracht, bezwaar en het recht om een klacht in te dienen bij de nationale autoriteit voor gegevensbescherming met betrekking tot uw persoonsgegevens. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld door het volgen van de link "Afmelden", die u in elk bericht dat wij u zenden aantreft.

Indien u vragen hebt en/of uw rechten wilt uitoefenen, kunt u te allen tijde toegang verkrijgen tot uw account en uw instellingen wijzigen. In het geval van een specifieke vraag (die niet wordt beantwoord bij de voorgestelde instellingen op de accountpagina) kunt u contact opnemen met Klépierre Management per e-mail, door een brief met daarbij een kopie van een relevant identiteitsdocument te sturen naar de volgende adressen: GDPR.nederland@klepierre.com

Raadpleeg onze juridische informatie en de gebruiksvoorwaarden op ons Digitale Platform.

Top